.

Vår expansion fortsätter! I mars etablerade vi nytt kontor i Stockholm. Nu öppnar Arqdesign även ett kontor i Oslo, bemannat med både sälj- och teknikresurser. Etableringen är ett led i vår långsiktiga strategi där Norge blir en naturlig del av vår hemmamarknad.

Vi är redan på plats!

För oss har Norgemarknaden vuxit kraftigt den senaste tiden vilket kräver ständig närvaro. För att kunna möta de norska kundernas krav på tillgänglighet har vi numera ett dotterbolag med ett ständigt bemannat kontor. Idag består den norska marknaden för balkonglösningar av ett flertal mindre aktörer. De stora byggbolagen ser positivt på att det kommer in en större leverantör, som också har ett helhetskoncept. Detta gäller framförallt inom ROT-marknaden där Arqdesigns designade produkter och lösningar har väckt ett stort intresse. Blir det en fortsättning på expansionen? ”Ja, det ligger i vår strategi att både växa och att vara nära våra kunder”, säger marknads- och försäljningschef Jörgen Stock, och tillägger: ”Men vi kommer aldrig att tappa våra genuina småländska rötter med egen tillverkning och funktionell, hållbar design till en låg totalkostnad. Vi är trots allt företaget som införde begreppen innovation, design och funktion i balkongbranschen”. Är du intresserad av vad Arqdesign har att erbjuda? Kontakta någon av våra balkongexperter Daniel Tonström eller Ingvar Fäldt. Eller varför inte besöka oss på vårt kontor i Lysaker?